From 1 - 10 / 26
  • De webservice GeefPersoonMutatiesNotificaties laat de afnemer toe de voor hem klaarstaande Rijksregister persoonmutatiesnotificaties op te halen. Deze mutaties worden wekelijks bekomen van het Rijksregister en nadien verdeeld door het MAGDA publicatie framework PubMut 2.0.

  • De dienst ‘CreeerBis 2.0’ geeft de afnemer de mogelijkheid een nieuwe BIS-persoon te creëren in de registers van KSZ. Met CreeerBis kan een nieuw INSZ worden aangemaakt met de opgegeven persoonsgegevens. De opgegeven persoonsgegevens moeten beantwoorden aan enkele minimale syntactische en semantische criteria.

  • De dienst ‘GeefGezinssamenstelling 02.02’ is een herwerking van de dienst ‘GeefGezinssamenstelling 2.0’ en biedt de afnemer de mogelijkheid de gezinssamenstelling van een persoon en de persoonsgegevens van de ingevoerde persoon of gezinsleden op te vragen bij KSZ.

  • Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van gezinnen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.

  • De persoonsgegevens komen via deze publicatie niet mee. De publicatie bevat enkel de notificatie dat een bepaald persoonsgegeven (informatietype) gewijzigd is, beëindigd is, geannuleerd is, of toegevoegd is. De persoonsgegevens dienen – indien nodig – opgevraagd te worden via de GeefPersoon-02.00 of de GeefPersoon-02.02.

  • De dienst ‘GeefGezinssamenstelling 2.0’ biedt de afnemer de mogelijkheid de gezinssamenstelling van een persoon en de persoonsgegevens van de ingevoerde persoon of gezinsleden op te vragen bij KSZ.

  • Via deze dienst kunnen lijsten van personen opgevraagd worden bij het Rijksregister of bij de KSZ op basis van adresgegevens.

  • De afnemer kan een attest van een persoon opvragen bij het Rijksregister door een INSZ nummer en een gemeente van afgifte in de vraag op te nemen met aanduiding van het gewenst attest en de taal waarin dit attest door het Rijksregister moet worden opgesteld.

  • De dienst ‘WijzigKSZPersoon 2.0’ geeft de afnemer de mogelijkheid een persoon te wijzigen in de registers van KSZ.

  • Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van gezinnen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.