From 1 - 10 / 142
  • Via de dienst PubliceerMutatiesIndiceringWerknemer versie 02.00 worden de klaarstaande gemuteerde of nieuwe indiceringsdossiers opgehaald en afgeleverd aan de voor publicatie ingeschreven afnemers.Een indiceringsdossier heeft betrekking op de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij zogenaamde maatwerkbedrijven en is in functie van de subsidiering van deze maatwerkbedrijven.De klemtoon van deze bedrijven ligt op het aanbieden van een aangepaste werkcontext waarin de mensen uit de beoogde groepen, zijnde personen met een arbeidshandicap, (tijdelijk) arbeid-op-hun-maat kunnen verrichten maar ook continu competentiegericht begeleid worden om hun individuele ontplooiingsmogelijkheden te optimaliseren.De indiceringsgegevens worden op regelmatige tijdstippen “gepusht”. Het tijdstip is afhankelijk van de instelling in het MAGDA publicatieframework en worden afgestemd met de afnemer(s).Als publicatie verkrijgt de afnemer de mutatiegegevens zoals die door de leverancier gemeld werden, oudste gemeld dossier eerst, dit in een xml-formaat.

  • Als VLOK aanpassingen doet aan gegevens die door hen beheerd worden (wijziging, aanpassing of wissen) genereren zij een mutatie. Deze mutaties worden opgelijst in een CSV bestand en doorgestuurd naar MAGDA. Enkel de sleutels van de gewijzigde gegevens worden doorgestuurd met enkele noodzakelijke meta data. De aangepaste gegevens zelf worden niet doorgestuurd. MAGDA verwerkt deze gepubliceerde gegevens en stuurt deze door naar de afnemers in een MutatieNotificatie vorm. Zie ook de bron-informatie op https://vlok.vlaanderen.be/webservices/#!Documents/vlokpubliceermutatienotificatie0201bron.htm

  • Deze dienst geeft verschillende gegevens terug:Gegevens van het EPC, zoals het attestnummer, bouwjaar, status, datum ingediend, ligging (kadaster, adres, etc.), documenten, personen, etc.Details over de resultaten, zoals aard van de werken, bestemming, bouwvorm, luchtdichtheid, etc.Extra detailgegevens, zoals de verschillende ruimtes, schildelen, installaties, HESystemen, EPVolumes en aanbevelingen

  • De gebruiker doet een opzoeking aan de hand van de (gedeeltelijke) pand- of entiteitgegevens en krijgt een lijst van panden met al zijn entiteiten waarvan ofwel het pand ofwel één van zijn entiteiten voldoet aan de opgegeven criteria. Er is slechts één zoekactie mogelijk onder criteria, wel is een combinatie toegelaten van zoektermen binnen één zoekactie (EN-functie). Er kan gezocht worden op de volledige zoekterm voor GebouwID en GebouwEenheidID uit het Gebouwenregister. Een gemeente kan enkel panden en entiteiten opvragen van haar eigen gemeente. Er is een beperking van resultaten tot 500, anders is een verfijning van de vraagcriteria nodig.