From 1 - 10 / 228
  • <p><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language: NL-BE;mso-bidi-language:AR-SA'>Parkeerbezetting van het voorbije uur voor parking Vrijdagmarkt</span><br/></p>

  • <p>In het kader van de droogtestudie voor Gent (2021) werden verschillende kaarten opgemaakt.</p><p>Dit verzameling geeft een overzicht van het beschikbaar materiaal voor de aanmaak van de "kaarten voor natuur".</p><p>Deze kaarten tonen de gevoeligheid voor verdroging en de kwetsbaarheid voor verdroging (= gevoeligheid x biologische waardering) op basis van de biologische waarderingskaart (versie 1999 en 2019). Daarnaast werd voor de meest waardevolle vegetaties ook via een andere methodiek de impact van verdroging in beeld gebracht (kwetsbaarheidskaart meest waardevolle natuur).</p><p>Legendes voor de visualisatie van de bronnen in ArcMap en in QGIS zijn onder "Exporteren" te vinden. <br/></p>

  • <p>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende totaal volgens RL 2002/49/EG. <b>Het referentiejaar van deze data is 2016.</b></p><p><br/>Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddelde geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. </p><p>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</p>

  • <p>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende wegverkeer volgens RL 2002/49/EG. <b>Het referentiejaar van deze data is 2016.</b></p><p><br/>Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddelde geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. </p><p>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</p>

  • <p><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Waar in Gent kan je sociaal kopen? Bekijk het overzicht.</span></font></p>

  • <p>Deze dataset toont per dag het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen voor Gent.</p><p><i>Opmerking: bij sommige rijen staat de waarde &lt;5. Dit wordt gedaan omwille van de privacy. We hebben deze waarde vertaald naar '1' in de kolom cases_aangepast om zo een grafiek te kunnen opstellen. Dit is dus niet (altijd) de effectieve waarde.</i><br/></p><p>De data is afkomstig van Sciensano en wordt dagelijks geüpdatet met de recentste cijfers. We herladen deze dataset ieder uur automatisch opnieuw in om zeker geen update te missen.<br/></p>Meer informatie over deze cijfers kan je vinden op <a href="https://epistat.wiv-isp.be/covid/" target="_blank">https://epistat.wiv-isp.be/covid/</a>

  • <p>Het 3D-model van de Stad Gent is opgedeeld in blokken van 1 km²</p><p>De bijgevoegde dataset (CSV) geeft alle links naar alle segmenten</p><p>Alle informatie over de 3D data van de Stad Gent vind je hier</p>

  • <p>In deze dataset kan je alle thema's terugvinden die gebruikt worden op de stad.gent website.</p><p>Je kan de volledige dataset ook bevragen als Linked Open Data.</p><p>Voor deze bevragingen maak je gebruik van de RDF zoektaal SPARQL.</p> <p><a href="https://data.stad.gent/pages/linked-open-data/">Lees meer over Linked Open Data</a></p> <p><a href="https://stad.gent/data/datasets/aHR0cHM6Ly9zdGFkLmdlbnQvaWQvZGNhdC9saW5rZWQtZGF0YS9kYXRhc2V0LzZjNDA5NGI5MTFlN2NhY2Q3MzAxOWU5OWFkNmY2NTcyNjBiZjFhNGEzNjdkNDQ4N2ZjZmVmMWYxMTUwNzFiOGI=" target="_blank">Bekijk de structuur van de RDF dataset</a><br/></p> <p><a href="https://stad.gent/data/query#query=PREFIX+rdfs%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F01%2Frdf-schema%23%3E%0APREFIX+skos%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2004%2F02%2Fskos%2Fcore%23%3E%0ASELECT+*%0AFROM+%3Chttp%3A%2F%2Fstad.gent%2Fvocabularies%2Fthemes%3E%0AWHERE+%7B%0A++%3Fthema+a+skos%3AConcept%3B%0A++skos%3AprefLabel+%3Fnaam%3B%0A++rdfs%3Acomment+%3Fbeschrijving.%0A%7D%0AORDER+BY+%3Fnaam" target="_blank">Gebruik de voorbeeld SPARQL-query om deze dataset zelf op te vragen:</a><br/></p><p></p><pre>PREFIX rdfs: &lt;http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#&gt;<br/>PREFIX skos: &lt;http://www.w3.org/2004/02/skos/core#&gt;<br/>SELECT *<br/>FROM &lt;http://stad.gent/vocabularies/themes&gt;<br/>WHERE {<br/> ?thema a skos:Concept;<br/> skos:prefLabel ?naam;<br/> rdfs:comment ?beschrijving.<br/>}<br/>ORDER BY ?naam<br/></pre>

  • <p>Administratieve indeling van de stad Gent. </p><p>Voor de afbakening van deze wijken werd rekening gehouden met de indeling van de statistische sectoren. Een wijk bestaat dus uit 1 of meer statische sectoren. </p><p>Hier werd rekening gehouden met historische en sociologische begrenzing, natuurlijke grenzen en de grootte van de gebeiden. De 25 wijken worden gegroepeerd in 7 stadsdelen.</p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Groendreef van 2019. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Rooigemlaan naar Zuidkaai</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Zuidkaai naar Rooigemlaan</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><p>Er is geen data van 11/11 tot en met 22/11 en van 28/12 tot en met 31/12</p>