From 1 - 10 / 247
  • <p><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language: NL-BE;mso-bidi-language:AR-SA'>Parkeerbezetting van het voorbije uur voor parking Ledeberg</span><br/></p>

  • <p>Een lijst van de organisatoren tijdens de Gentse Feesten 2023<span style="font-size: 0.875rem;">, te gebruiken samen met de Gentse Feesten evenementen:<br/></span><a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/gentse-feesten-evenementen-2023" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/gentse-feesten-evenementen-2023</a><span style="font-size: 0.875rem;"><br/></span></p><p><br/></p>

  • Meting van de drukte in de Veldstraat te Gent. Je vindt een geschatte waarde om de twintig minuten. De drukte wordt gemeten aan de hand van radiosignalen. <br/><p><br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de verschillende bloklocaties in Gent.<br/></p>

  • <p>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende totaal volgens RL 2002/49/EG. <b>Het referentiejaar van deze data is 2016.</b></p><p><br/>Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddelde geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. </p><p>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</p>

  • <p>Deze dataset geeft de grenzen van de huidige bewonerszones in Gent weer.</p><p>Met een geldige bewonersvergunning kan een inwoner van Gent parkeren in de bewonerszone waartoe zijn woonplaats behoort. De stad werd in verschillende zones onderverdeeld. Een houder van een bewonersvergunning kan enkel parkeren in de eigen bewonerszone en dus niet in de rest van de stad.<br/></p><p><span style='color: rgb(49, 112, 143); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(217, 237, 247);'><br/></span></p><p></p>

  • <p><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language: NL-BE;mso-bidi-language:AR-SA'>Parkeerbezetting van het voorbije uur voor parking Vrijdagmarkt</span><br/></p>

  • <p>Het wegeninformatiesysteem (WIS) geeft een zicht op de bestemming en de gebruikte materialen op het openbaar domein van de Stad Gent.</p><p><br/></p><p>Bestemmingen in het WIS:</p><ul><li>Rijweg</li><li>Parkeerstrook</li><li>Fietspad</li><li>Voetpad</li><li>Bermen</li><li>Andere</li><li>Fietspad-voetpad</li><li>Oprit</li><li>Groenvoorziening, plantsoenen</li></ul><p><br/></p><p>Materiaalsoorten in het WIS:</p><ul><li>KWS</li><li>Materiaal beton</li><li>Betontegels</li><li>Betondallen</li><li>Betonstenen</li><li>Ineengrijpende betonstenen</li><li>Halfharde verharding</li><li>Natuursteendallen</li><li>Natuursteentegels</li><li>Natuursteen kasseien</li><li>Natuursteen mozaïek</li><li>Natuursteen platienen</li><li>Sierverharding betonprodukt</li><li>Andere materialen</li><li>Onverhard</li><li>Overlaging</li><li>Gebakken klinkers</li><li>Materiaal natuursteen</li><li>Blindengeleidetegels</li><li>Grasdallen</li></ul><div><br/></div>

  • <p>Dataset met het vakantieaanbod van zomer 2023 te Gent: <br/><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;">https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret/vakantieaanbod</span></p>

  • <p><font color="#23333a" face="Fira Sans, sans-serif"><span style="font-size: 18px;">Op meer dan 50 locaties in Gent kan je je beker of drinkfles vullen met gratis drinkwater.</span></font><br/></p>