From 1 - 10 / 499
  • De laag bevat de locaties in d stadshaven waar vissen toegelaten is.

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Wegenregister bevat ook de trage wegen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Het Wegenregister is opgedeeld in kleine wegsegmenten, die telkens van kruispunt tot kruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen. Het Wegenregister wordt door de stad lokaal bijgehouden en verrijkt met extra attributen, zoals snelheid, rijrichting en categorie Mobiliteitsplan.

  • Informatiedragers in de publieke ruimte die informatie tonen over initiatieven en activiteiten van de overheid of van erkend e organisaties. Zij kunnen zowel door de overheid als door privé worden geplaatst en beheerd. Private borden kunnen slechts geplaatst worden na een aanbesteding en na toelating van het stadsbestuur. Voor de stadsplanborden en de socio -culturele informatieborden lopen contracten met privéfirma’s.

  • Drinkfonteinen zijn oud en nieuw. In de negentiende eeuw werden ze wel vaker geplaatst op pleinen of in parken, maar meestal als waterelement van een groot ornamenteel object en vaak met een historische lading. Maar deze zijn niet altijd of niet langer echt “drinkbaar“ water... Vandaag is er opnieuw vraag naar drinkwatervoorziening: een nieuw stedelijk element of voorziening op de pleinen en in de parken. Het is een klein (stedelijk) object dat alleen staat of in rij, uitgelijnd of tegen een muur, maar niet langer als onderdeel van een sculptuur. Het is een ’urban element’ waarop men als het ware kan leunen... Een zoektocht dus naar een vormgeving die beter aansluiting vindt bij het meubilair van de stad en die ook voldoet aan eisen inzake hygiëne en gebruikscomfort. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel.

  • Vlagmodel, dubbelzijdig bord op paal in functie van stedelijke communicatie. Te plaatsen in de obstakelzone. Deze borden worden door een privébedrijf beheerd maar kunnen ook ingezetworden door de stad.

  • Samenvatting: Deze dataset toont het aantal studentenhuizen in stad Antwerpen per bouwblok . Doel: Geografisch beeld van alle panden in stad Antwerpen waar minstens één student woont. Aanmaak: Vanuit verschillende instanties kreeg de bedrijfseenheid samen leven de actuele lijsten aangereikt van alle kotstudenten in stad Antwerpen. Deze dataset is beperkt tot pand-niveau en geeft een duidelijk totaal overzicht per bouwblok van alle panden waar minstens één student woont.

  • Samenvatting: De contour van de Antwerpse stortplaats 'De Hooge Maai' werd ingetekend a.h.v. de 'geotegels' die de havenregie ter beschikking stelt en omvat het gebied waar het meerendeel van het Antwerpes restafval gedeponeerd wordt. Doel: Aanmaak: 'geotegels' havenregie

  • Samenvatting: Het perceel waarop de verbrandingsoven zich bevind werd ingetekend a.d.h. van de luchtfoto en laag "scheidingen" (gbka). Doel: Localiseren verbrandingsoven Aanmaak: Ingetekend op basis van de luchtfoto en de laag 'scheiding' uit gbka

  • Samenvatting: Begrenzing van het grondgebied van de stad Antwerpen (grootschalig). Doel: De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak: De stadsgrens werd bepaald op basis van de Kadscan bestanden en waar nodig gecorrigeerd op basis van de gebouwen, percelen en wegen uit de grootschalige basiskaart.

  • Overzicht van alle sportconcessies. Een sportconcessie is grond of sportinfrastructuur die voor een langere periode in bruikleen wordt gegeven aan sportclubs.