From 1 - 1 / 1
  • De Speurgids Databank bevat een overzicht van de kredietlijnen binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en innovatie en van de kredieten uit andere beleidsdomeinen relevant voor het horizontaal begrotingsprogramma wetenschapsbeleid vanaf 2008 tot 2014.