From 1 - 2 / 2
  • Puntendataset van de getroffen gemeenten (centroïde) door overvloedige en/ of langdurige neerslag en overstromingen, erkend als algemene ramp bij besluit van de bevoegde regering in de periode 2010-2016, gebruikt in de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB) in het kader van de Europese Overstromingsrichtlijn.http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/VORB

  • Deze kaart geeft de selectie van de Recent overstroomde gebieden (ROG) weer in de periode 2010-2016, gebruikt in de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB) in het kader van de Europese Overstromingsrichtlijn.http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/VORB