From 1 - 10 / 167
  • De kaart geeft de ligging van 3 geologische profielen weer in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen (v1.1) tot max. -40mTAW. De profielen zijn te bekijken in pdf via een link in de attributentabel.

  • De kaart toont informatie over de dikte en diepte van de top van de Holocene, Quartaire, klei in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen. Deze slappe kleien zijn weinig gecompacteerd. De kaart is gemaakt op basis van lithofractie >60% voor klei in de voxels toegekend aan het Holoceen in het Ondiep (voxel)Model van Antwerpen v1.1. Deze kaart kan verkennend gebruikt worden bij onderzoek in aanloop van toekomstig grondverzet en het potentieel hoogwaardig inzetten van uitgegraven grond, vb als delfstof.

  • De kaart toont informatie over de dikte en diepte van de top van de Holocene veenvoorkomen in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen. De kaart is gemaakt op basis van lithofractie >60% voor veen in de voxels toegekend aan het Holoceen in het Ondiep (voxel)Model van Antwerpen v1.1. Deze kaart kan verkennend gebruikt worden bij onderzoek in aanloop van toekomstig grondverzet of projecten met ondergrondse impact. Het aanwezige veen moet maximaal bewaard blijven.

  • De kaart toont informatie over de dikte en diepte van de top van de Holocene, Quartaire, veen en klei in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen. De slappe kleien zijn weinig gecompacteerd. De kaart is gemaakt op basis van lithofractie >60% voor de som van het aandeel van veen en klei in de voxels toegekend aan het Holoceen in het Ondiep (voxel)Model van Antwerpen v1.1. Deze kaart kan verkennend gebruikt worden bij onderzoek in aanloop van toekomstig grondverzet en het potentieel hoogwaardig inzetten van uitgegraven grond, vb klei als delfstof; of bij projecten met een impact in de ondergrond. Het veen moet maximaal bewaard worden.

  • De kaart toont gecombineerde informatie over de dikte en diepte van de top van de Formatie van Boom in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen. De Formatie van Boom bestaat voornamelijk uit sterk gecompacteerde hoogwaardige klei en silt. Deze kaart kan verkennend gebruikt worden bij onderzoek in aanloop van toekomstig grondverzet en het potentieel hoogwaardig inzetten van uitgegraven grond, vb als delfstof. De kaart is gebaseerd op de 3D geologische modellagen van de top en basis van de Formatie van Boom in het Ondiep (lagen)Model van Antwerpen v1.1.

  • Deze laag geeft de dikte weer van Arenberg, zoals gedefinieerd in het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1.1, 2023). Het ondiep model is een testcase voor het modelleren van de ondiepe stedelijke ondergrond. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.

  • Deze laag geeft de hoogte weer van de top van Putte, zoals gedefinieerd in het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1.1, 2023). Het ondiep model is een testcase voor het modelleren van de ondiepe stedelijke ondergrond. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.

  • Deze laag geeft de dikte weer van Eeklo_Gent, zoals gedefinieerd in het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1.1, 2023). Het ondiep model is een testcase voor het modelleren van de ondiepe stedelijke ondergrond. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.

  • Deze laag geeft de hoogte van de basis weer van Arenberg_ongedifferentieerd, zoals gedefinieerd in het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1.1, 2023). Het ondiep model is een testcase voor het modelleren van de ondiepe stedelijke ondergrond. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.

  • Deze laag geeft de hoogte weer van de top van Antropogeen, zoals gedefinieerd in het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1.1, 2023). Het ondiep model is een testcase voor het modelleren van de ondiepe stedelijke ondergrond. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.