Keyword

KUSTVERDEDIGING

11 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 11
  • Kustlijn, het droogvallend zeegebied, laagwaterlijn en havendammen.

  • Dataset van Maritieme datalagen en dieptemodel - Belgisch Continentaal Plat, Kanaal Gent-Terneuzen, Westerschelde en Zeeschelde.Volgende maritieme datalagen zijn voorzien: • Ankerplaatsen • Ankergebieden • Basislijn • 3-Mijl grens • 12-Mijl grens • 24-Mijl grens • Maritieme grens BCP • Verkeersscheidingsstelsel • Verkeersroutes • Baggergeulen • Wrakken en obstructies • Obstructiezone • Windmolens • Windmolenparken • Geografische namen • Boeien • Boeien extra • Meetpalen • Offshore platform • Herkenningspunten • Kabels en pijpleidingen • Kustlijn • Baggerstortvakken • Zand- en grindontginningsgebieden • Akoestische referentiezone • Militaire zones • Natuurbeschermingsgebieden • Dieptegegevens • Bathymetrisch gridEen nieuwe samengestelde DTM (Version 9) van de bathymetrische data in het Belgisch Continentaal Plat (BCP) is door de Vlaamse Hydrografie in op 12 april 2021 aangemaakt. De gridresolutie is 20x20m. Het verticaal referentievlak is LAT (Lowest Astronomical Tide).

  • Overzicht van de jaarlijkse zandaanvoer op de stranden in het kader van kustverdediging.

  • Overzicht van de jaarlijkse zandaanvoer op de stranden in het kader van kustverdediging.

  • De Vlaamse banken zijn een groep zandbanken grotendeels gelegen in het Belgische deel van de Noordzee.Georeferentie-informatie:- Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84.INSPIRE Annex I thema Geografische namen

  • Drie speciale beschermingszones voor vogels: * een zone voor Koksijde, genaamd "SBZ 1" * een zone voor Oostende, genaamd "SBZ 2" * een zone voor Zeebrugge, genaamd "SBZ 3"Een speciale zone voor natuurbehoud: * een zone genaamd "Trapegeer-Stroombankgebied" * de zone «Trapegeer-Stroombank» is uitgebreid tot een nieuwe zone "Vlaamse Banken"Een gericht marien reservaat: * in de zeegebieden wordt een gericht marien reservaat ingesteldGeoreferentie-informatie:- Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84.INSPIRE Annex I thema Beschermingsgebieden

  • Bathymetrie vanaf strand tot ca. 1.5 km in zee.

  • Het zwevend sediment op de vooroever : reeks van multispectrale opnames (5 tijdstippen gedurende halve dag (1 getijcyclus)) die bewerkt worden tot een film waarop de beweging van het sediment (slib),1 meter onder het wateroppervlak, in functie van het getij, kan gevolgd worden.

  • Digitaal model van infrastructuur- en terreinelementen van strand, zeewerende duinen, onmiddellijk aansluitende kuststrook en kusthavens.

  • Hoogtemodel van de zeewerende duinen van de Vlaamse Kust.