From 1 - 10 / 12
  • De dataset bevat het overzicht van alle geplande en gerealiseerde Hoppinpunten en hun Hoppinzuilen in Vlaanderen zoals bepaald vanuit de 15 vervoerregio's. Een Hoppinpunt is slechts volledig gerealiseerd en operationeel wanneer het voldoet aan de richtlijnen uit het BVR Hoppinpunten, de ontwerpwijzer en de Hoppin-huisstijlgids. Bestaande knooppunten die nog niet voldoen aan deze richtlijnen, maar wel reeds fungeren als een belangrijk knoop- of overstappunt in het netwerk worden beschouwd als een mobiliteitsknooppunt. Voor meer info omtrent Hoppinpunten: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/hoppinpunten BVR-Hoppinpunten: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1036828&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1445419

  • Kaart van de woonerven op wegen gelegen in het Vlaams gewest.De basis van het wegenbestand waarop de woonerven zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Digitaal Vlaanderen.De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data.De woonerven zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F12a en F12b zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen.De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van de afgeleide zones - zone 30 op wegen gelegen in het Vlaams gewest.De basis van het wegenbestand waarop de afgeleide zones - zone 30 zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Digitaal Vlaanderen.De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data.De afgeleide zones - zone 30 zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F4a en F4b zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen.De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van de afgeleide zones - zone 50 op wegen gelegen in het Vlaams gewest.De basis van het wegenbestand waarop de afgeleide zones - zone 50 zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Digitaal Vlaanderen.De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data.De afgeleide zones - zone 30 zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden (enkel zoneborden) ZC43 en ZC43/ met opschrift 50 zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen.De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Puntenlaag van alle verkeersborden zoals opgenomen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing. Deze worden voorgesteld al een punt per bord en dus zullen er meerdere punten op elkaar liggen indien de opstelling bestaat uit meerdere borden.De verkeersborden van de steden zoals Leuven, Hasselt, Sint-Niklaas, Genk en enkele gemeenten zijn niet aanwezig in deze databank aangezien zij hun verkeersborden lokaal beheren. Hun softwareleveranciers zijn momenteel volop aan het onderzoeken hoe zij de lokale databank kunnen koppelen aan de databank van Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Puntenlaag van alle opstellingen en bijhorende aanzichten zoals opgenomen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing. Deze worden voorgesteld al een punt per opstelling/aanzicht en dus zullen er meerdere punten op elkaar liggen indien de opstelling bestaat uit meerdere aanzichten. De opstellingen/aanzichten van de steden zoals Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt, Sint-Niklaas, Genk en enkele gemeenten zijn niet aanwezig in deze databank aangezien zij hun verkeersborden lokaal beheren. Hun softwareleveranciers zijn momenteel volop aan het onderzoeken hoe zij de lokale databank kunnen koppelen aan de databank van Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van afgeleide zones - landbouwverkeer op wegen gelegen in het Vlaams gewest.De basis van het wegenbestand waarop de afgeleide zones - landbouwverkeer zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Digitaal Vlaanderen.De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data.De afgeleide zones - landbouwverkeer zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F99c en F101c zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen.De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van de fietsstraten(zones) op wegen gelegen in het Vlaams gewest.De basis van het wegenbestand waarop de fietsstraten(zones) zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van agentschap Digitaal Vlaanderen.De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data.De fietsstraten(zones) zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F111 en F113 of de zoneborden hiervan zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen.De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van de autosnelwegzones op wegen gelegen in het Vlaams gewest.De basis van het wegenbestand waarop de autosnelwegzones zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Digitaal Vlaanderen.De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data.De autosnelwegzones zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F5 en F7 zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen.De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van de bebouwde kommen op wegen gelegen in het Vlaams gewest.De basis van het wegenbestand waarop de bebouwde kommen zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van agentschap Digitaal Vlaanderen.De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data.De bebouwde kommen zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F1a/b en F3a/b zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen.De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.