From 1 - 10 / 21
  • Geselecteerde profielen die fungeren als middelpunten van no regret zones.

  • De kaart geeft de afgebakende zones weer waar actuele no regret-maatregelen gelden. AZG gaf op19/06/2021 het advies aan de lokale besturen om op en rond alle geïnventariseerde zones preventieve maatregelen af te kondigen. Naarmate de onderzoeken vorderen en analyseresultaten beschikbaar komen worden deze maatregelen aangepast of verstrengd: er worden bijgevolg “locatie specifieke maatregelen” voorgesteld. Indien screening of verkennend bodemonderzoek heeft geleid tot de conclusie dat er geen PFAS risico uitgaat van de geïnventariseerde bron dan worden deze preventieve maatregelen opgeheven. Meer info m.b.t. PFAS: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

  • Dekkingsgraad (percentage deelname) van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker per gemeente (2010-2014). Deze screening is een screening binnen het bevolkingsonderzoek. De teller bestaat uit alle vrouwen die woonachtig zijn in Vlaanderen en voldoen aan de leeftijdscriteria (50-69jaar) en die dat jaar gescreend werden - zie jaarrapport p.28.De noemer van de dekkingsgraad is het aantal vrouwen dat op 1 januari van het betreffende jaar in Vlaanderen woont en aan de leeftijdscriteria van het betreffende bevolkingsonderzoek voldoet (volledige doelgroep Heracles)- zie jaarrapport p.23).http://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ Jaarrapport 2015: https://www.bevolkingsonderzoek.be/media_processed/files/Jaarrapport2015_DEF(met%20linken).pdf https://www.zorg-en-gezondheid.be/spreiding-cijfers-bevolkingsonderzoeken-naar-borstkanker-baarmoederhalskanker-en-dikkedarmkanker

  • Dekkingsgraad (percentage deelname) van het bevolkingsondezoek naar dikkedarmkanker, per gemeente (2014). Het gaat om het aantal screeningen binnen het bevolkingsonderzoek. De teller telt steeds de screeningen van het bepaalde jaar + screeningen van het voorgaande jaar voor mannen en vrouwen tussen 56 en 74 jaar. De noemer zijn alle mannen en vrouwen tussen de leeftijd 56 en 74 jaar (volledige doelgroep Heracles). Meer uitleg over teller en noemer vindt u in het jaarrapport p.161 en p.168.http://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ Jaarrapport 2015: https://www.bevolkingsonderzoek.be/media_processed/files/Jaarrapport2015_DEF(met%20linken).pdf https://www.zorg-en-gezondheid.be/spreiding-cijfers-bevolkingsonderzoeken-naar-borstkanker-baarmoederhalskanker-en-dikkedarmkanker