From 1 - 1 / 1
  • De Persoon.GeefHistoriekPersoon-02.02 is de opvolger van de Persoon.GeefHistoriekPersoon-02.00 webservice. Deze webservice biedt een afnemer de mogelijkheid om historische persoonsgegevens op te vragen bij het Rijksregister of via de KSZ.