Keyword

drinkwaterkwaliteit

6 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 6 / 6
  • Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • Drinkwater is water bestemd voor menselijke consumptie. Het moet dus veilig en gezond zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen ter hoogte van het tappunt waar het gebruikt wordt (bv. keukenkraan, kraan lavabo, douchekraan…).De waterbedrijven leveren water van drinkwaterkwaliteit, verder genoemd kraanwater.De kwaliteit van het kraanwater in Vlaanderen voldoet in heel grote mate aan de opgelegde kwaliteitseisen.Lood blijft een aandachtsparameter.

  • Web Coverage Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • Directe downloadservice voor de Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater zoals samengesteld voor rapportering onder de drinkwaterrichtlijn aan de Europese Commissie.

  • Deze gegevens geven een overzicht van de leveringsgebieden in Vlaanderen. Een leveringsgebied is een geografisch vastgelegd gebied waarin water geschikt voor menselijke consumptie wordt verdeeld afkomstig van één of meerdere bronnen van de welke de waterkwaliteit uniform verondersteld wordt. De uniforme kwaliteit kan variëren met de tijd.De gegevens zijn samengesteld voor de Europese richtlijn 98/83/EC omtrent drinkwater.

  • Directe downloadservice voor de Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater zoals samengesteld voor rapportering onder de drinkwaterrichtlijn aan de Europese Commissie.