From 1 - 9 / 9
  • De kwaliteit van het openbaar vervoer wordt bepaald door het aanbod, de uurregelingen, de stiptheid en de doorstroming,maar ook de halteplaats is niet onbelangrijk. Aan de bus- of tramhalte wordt gewacht, gerookt en gesnoept,spreken mensen af, stapt men op, af of over en dit alle uren van de dag en bij eender welk weer. De kwaliteit van dezehalteaccommodatie draagt dan ook bij aan de perceptie en het gebruik van openbaar vervoer. Waar mogelijk wordt er voorzien in een wachthuisje.

  • Directe downloadservice voor de reiswegen van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn

  • Directe downloadservice voor de haltes van de vervoersmaatschappij De Lijn

  • Web Map Service met data van de Vervoersmaatschappij De Lijn.

  • Overzicht van reiswegen (vaste verbindingstrajecten in de ene of de andere richting) van voertuigen (bussen, trams) van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn.Alleen de publieke ritten zijn opgenomen (niet-publieke ritten zijn lege ritten van of naar de stelplaats, lege ritten van eindhalte naar beginhalte en ritten t.b.v. leerlingenvervoer edm. (“extra dienst”)). Ook de reiswegen van belbussen zijn niet opgenomen.

  • Overzicht van de publieke halteplaatsen bediend door bussen en trams de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, waar reizigers kunnen op- of afstappen.

  • Laag met bereikzone van openbaar vervoer haltes (tram, incl. geplande tramverlengingen, bus en trein) op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen), maar zonder rekening te houden met barrieres (concentrische buffers). ( zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=trein , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=trein ) becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=6105060f-6a34-4701-84be-33a53dc01e27 ) Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. Deze laag geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening, inspelend op de basismobiliteit van 500m. In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.

  • Directe downloadservice voor de reiswegen van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn.

  • Directe downloadservice voor de haltes van de vervoersmaatschappij De Lijn.