From 1 - 2 / 2
  • De Vlaamse Sociale Bescherming((opent in nieuw venster)) bestaat uit drie tegemoetkomingen: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor mensen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Sinds 1 januari 2019 vallen ook de mobiliteitshulpmiddelen onder de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

  • Deze webservice biedt de mogelijkheid aan de openbare instellingen en aan verschillende gemachtigde organisaties om de informatie met betrekking tot onder meer de aanvragen en erkenningen wegens handicap die door de verschillende authentieke bronnen worden beheerd, te raadplegen.