From 1 - 2 / 2
  • Deze laag geeft de tijdelijke parkeerverboden in de stad Antwerpen weer. Deze laag wordt geëxporteerd voor weergave in VIOD in het kader van conflictdetectie. Deze laag wordt uit A-sign geëxporteerd. In A-sign worden de parkeerverboden door de aanvrager ingetekend. Deze laag bevat de volledige historiek van alle tijdelijke parkeerverboden, de start en einddatum geven aan wanneer die gelopen hebben of wanneer ze zullen lopen. Raadplegen van de verboden op datum kan op de website https://parkeerverbod.info - https://parkeerverbod.info

  • Contouren van aangevraagde innamezones op het openbaar domein in aanvragen tot toelating voor het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisatie. Ingetekend in het kader van conflictdetectie in VIOD. Grafische informatie wordt manueel ingegeven in SDEDACTUA. Inhoudelijke informatie wordt geïmporteerd vanuit monitor. Deze data worden dagelijks geüpdate via nachtverwerking.