From 1 - 3 / 3
  • Deze dienst publiceert de INSZ-nummers van de personen waarvoor veranderingen zijn doorgevoerd betreffende de gegevens van het Sociaal Verzekeringsfonds waar de persoon bij aangesloten is en de loopbaangegevens van de persoon.

  • Door middel van deze webservice kunnen gegevens van het Sociaal Verzekeringsfonds waar de persoon bij aangesloten is en de loopbaangegevens van de persoon geconsulteerd worden.

  • Deze webservice biedt de mogelijkheid om de informatie te consulteren betreffende de betaling van de sociale bijdrage door de zelfstandige.