From 1 - 4 / 4
  • De GeefBeschikbareJaarrekeningen 02.00 businessdienst maakt het mogelijk om op basis van een ondernemingsnummer een overzicht van de beschikbare jaarrekeningen te verkrijgen. Van de jaarrekeningen komen enkel de hoofdingen terug evenals de neerleggingsdatums. Om de jaarrekeningelementen op te vragen dient men een oproep uit te voeren via de GeefJaarrekeningen 02.00.

  • De GeefJaarrekeningen 2.0 webservice maakt het mogelijk om op basis van een ondernemingsnummer de actuele jaarrekening op te vragen. Wordt er een boekjaar in de vraag meegegeven, dan verkrijgt de afnemer de jaarrekening die op het opgegeven boekjaar geldig was.

  • De PubliceerDeelnemingen 2.0 laat toe de NBB Deelneminggegevens te publiceren in xml- als in csv-formaat. Afnemers kunnen de gepubliceerde gegevens vervolgens via FTP opvragen.

  • De webservice GeefDeelnemingen laat drie vraagstellingen toe: in welke ondernemingen heeft onderneming X een deelneming, welke ondernemingen hebben een deelneming in onderneming Y en heeft onderneming X een deelneming in onderneming Y.