From 1 - 10 / 19
  • Deze laag geeft de tijdelijke parkeerverboden in de stad Antwerpen weer. Deze laag wordt geëxporteerd voor weergave in VIOD in het kader van conflictdetectie. Deze laag wordt uit A-sign geëxporteerd. In A-sign worden de parkeerverboden door de aanvrager ingetekend. Deze laag bevat de volledige historiek van alle tijdelijke parkeerverboden, de start en einddatum geven aan wanneer die gelopen hebben of wanneer ze zullen lopen. Raadplegen van de verboden op datum kan op de website https://parkeerverbod.info - https://parkeerverbod.info

  • Actuele beschikbaarheid van Blue-bike deelfietsen aan de huurlocaties. Dataset ter beschikking gesteld door de Blue-bike Company voor gebruik binnen het EU-project GreenMov, voor test- en demonstratiedoeleinden bij de conversie naar OSLO Passenger Transport Hubs en het opzetten van een Linked Data Event Stream (LDES) met koppeling naar NGSI-LD.

  • Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice GeefBuitenlandsVoertuig 02.00 zoals deze door Agentschap Digitaal Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt.

  • De dienst GeefVoertuig stelt gegevens beschikbaar over zowel de technische informatie van een voertuig als diens eigenaar.

  • Deze dienst werd ontwikkeld met als bron de nieuwe REST diensten van DIV. De dienst geeft een lijst van sleutelwaardes. Meer specifiek van alle voertuigen waarop een wijziging is geregistreerd.

  • Deze dienst werd ontwikkeld met als bron de nieuwe REST diensten van DIV. De dienst geeft een lijst van sleutelwaardes. Meer specifiek van nieuw ingeschreven voertuigen.

  • Deze dienst werd ontwikkeld met als bron de nieuwe REST diensten van DIV. De dienst geeft een lijst van sleutelwaardes. Meer specifiek van voertuigen met gewijzigde voertuig gegevens.

  • De dienst ControleerToegang stelt een afnemer in staat om te controleren of een voertuig al dan niet in aanmerking komt voor beboeting in het kader van LEZ.

  • Deze dienst werd ontwikkeld met als bron de nieuwe REST diensten van DIV. Deze dienst is de vervangingen voor de dienst "Geef Voertuig" die op termijn niet meer zal bestaan.De dienst zal eveneens nodig zijn om de detail gegevens op te vragen van de sleutels die via de "moventindicator" diensten worden ontsloten.

  • De afnemer kan een lijst van geflitste voertuigen in CSV formaat aanleveren op een afnemersspecifieke locatie. Deze lijst zal op het MAGDA platform opgepikt en getransformeerd worden naar een geldig formaat voor aanroep van de ControleerToegangOpDatum 02.00 dienst in batch.