From 1 - 3 / 3
  • This dataset contains mockup data about Water Quality in Flanders for a Proof of Concept of the CEF ODALA project.

  • This dataset contains mockup data about Air Quality in Flanders for a Proof of Concept of the CEF ODALA project.

  • Deze dataset omvat de metingen over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater van Stad Brugge. De dataset bevat wateranalyses in het erkende en geaccrediteerde laboratorium van het oppervlaktewatermeetnet in Brugge (~64 meetpunten). Parameters: Temperatuur, Zuurstof, pH, Ammonium, Nitraat, Orthofosfaat, Chloride, BOD, COD, TOC, Totaal stikstof, Sulfaat.