From 1 - 1 / 1
  • Deze laag geeft de tijdelijke parkeerverboden in de stad Antwerpen weer. Deze laag wordt geëxporteerd voor weergave in VIOD in het kader van conflictdetectie. Deze laag wordt uit A-sign geëxporteerd. In A-sign worden de parkeerverboden door de aanvrager ingetekend. Deze laag bevat de volledige historiek van alle tijdelijke parkeerverboden, de start en einddatum geven aan wanneer die gelopen hebben of wanneer ze zullen lopen. Raadplegen van de verboden op datum kan op de website https://parkeerverbod.info - https://parkeerverbod.info