From 1 - 4 / 4
  • Vergelijking van het inkomen in de land- en tuinbouw met het inkomen van de loontrekkende in Vlaanderen.

  • Belang van rechtstreekse steun uit het Gemeenschappelijk Landbowbeleid in de opbrengst en het inkomen van de Vlaamse landbouwer

  • De Algemene administratie van de Fiscaliteit is de deelorganisatie van de FOD Financiën die instaat voor de inning van belastingen. Ze verzamelt alle informatie nodig voor taxatie en fiscaliteit en staat in voor het beheer van alle gegevensbanken die de diverse fiscale aangiften van particulieren, zelfstandigen, KMO en grote bedrijven behandelen. Uit de gegevens van het aanslagbiljet van de personenbelasting kan bijvoorbeeld het inkomen bepaald worden.

  • De webservice GeefAanslagbiljetPersonenbelasting is in staat gegevens van het aanslagbiljet van de personenbelasting op te vragen bij de FOD Financiën. Deze gegevens zijn opvraagbaar ofwel rechtstreeks bij de FOD Fin, ofwel via KSZ (die daarna de connectie naar FOD Fin verzorgt).