From 1 - 5 / 5
  • De Kruispuntbank Inburgering (KBI), die beheerd wordt door het Agentschap Integratie en Inburgering, is het cliëntvolgsysteem voor inburgeraars, Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands. Hier wordt het volledige traject van nieuwkomers op hun weg naar maatschappelijke integratie beheerd en gevolgd.

  • De webservice GeefDossierVDAB laat de gebruiker toe op basis van het INSZ het VDAB dossier van een persoon op te vragen.

  • De webservice GeefDossierKBI 1.0 stelt de gebruiker in staat om op basis van een INSZ (Rijksregisternummer) de gegevens rond het inburgeringsdossier op te vragen.

  • De dienst RegistreerToeleiding 01.00 maakt het voor de afnemers van het MAGDA platform mogelijk om een wachtdossier, bewaard bij KBI en / of VDAB, aan te maken.

  • De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zorgt ervoor dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt. Het is de missie van de VDAB om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.