From 1 - 1 / 1
  • De FOD Sociale Zekerheid vervult drie opdrachten i.v.m. sociale zekerheid: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, het aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en de bestrijding van de sociale fraude. Een belangrijk Directoraat-Generaal is het DG Personen met een Handicap, die instaat voor de erkenning van personen met een handicap en de sociale ondersteuning van deze personen.