From 1 - 5 / 5
  • Deze laag vervat zones waarin het verboden is om te parkeren met een elek tr ische deelstep.Bijvoorbeeld parken, stadscentrum , ...

  • Deze laag vervat zones met een snelheidsbeperking voor elektrische deelsteps..Bijvoorbeeld de Meir en andere drukke stadsgebieden.

  • Deze laag vervat zones waarin het verboden is om te rijden met een elek tr ische deelstep. Bijvoorbeeld kerkhoven, tunnels, ...

  • Actuele beschikbaarheid van Blue-bike deelfietsen aan de huurlocaties. Dataset ter beschikking gesteld door de Blue-bike Company voor gebruik binnen het EU-project GreenMov, voor test- en demonstratiedoeleinden bij de conversie naar OSLO Passenger Transport Hubs en het opzetten van een Linked Data Event Stream (LDES) met koppeling naar NGSI-LD.

  • Dropzones van e-steps en e-scooters. Zones waar bij voorkeur e-steps en e-scooters achtergelaten worden. Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date.