From 1 - 2 / 2
  • De FOD Sociale Zekerheid vervult drie opdrachten i.v.m. sociale zekerheid: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, het aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en de bestrijding van de sociale fraude. Een belangrijk Directoraat-Generaal is het DG Personen met een Handicap, die instaat voor de erkenning van personen met een handicap en de sociale ondersteuning van deze personen.

  • Deze webservice biedt de mogelijkheid aan de openbare instellingen en aan verschillende gemachtigde organisaties om de informatie met betrekking tot onder meer de aanvragen en erkenningen wegens handicap die door de verschillende authentieke bronnen worden beheerd, te raadplegen.