From 1 - 3 / 3
  • De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2021-2040 van Statistiek Vlaanderen maken een inschatting van de evolutie van de bevolking en van de huishoudens voor 299 gemeenten van het Vlaamse Gewest. Het aantal inwoners in Herstappe is te klein om op te nemen in de vooruitzichten.

  • <p>In deze dataset kan je per jaar de totale bevolkingsaantallen zien voor heel Gent.</p><p>Deze data is automatisch gelinkt aan het Gent In Cijfers portaal: <a href="https://gent.buurtmonitor.be/." target="_blank">https://gent.buurtmonitor.be/.</a> Wanneer de data op GIC een update krijgt, zal deze data hier dus ook automatisch een update krijgen. <br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je per jaar de totale bevolkingsaantallen zien per wijk in Gent.<br/></p><p>Deze data is automatisch gelinkt aan het Gent In Cijfers portaal: https://gent.buurtmonitor.be/ - <br/></p>