From 1 - 1 / 1
  • Deze qlikview-applicatie laat toe zelf datasets aan te maken op basis van de digitale rapporteringen die door de Vlaamse lokale besturen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur werden aangeleverd in het kader van de beleids- en beheerscyclus. De data wordt elke week ververst en bevat naast de standaardinformatie ook de lange omschrijvingen en commentaarvelden.