From 1 - 4 / 4
  • Aslijnen van de wegen in de Atlas der Buurtwegen waar een wijzigingsdossier van toepassing is.

  • Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ingelmunster "Centrum"

  • Vectorieel kadasterbestand van de gemeente Kuurne, opgemaakt door Eurotronics (shape-formaat) in opdracht van het gemeentebestuur van Kuurne. De vectorisatie gebeurde op basis van de gescande kadasterkaarten van 22/11/2002.Tussen 22/11/2002 en 1/1/2008 werden elk jaar mutaties uitgevoerd op basis van de nieuwste CADMAP-percelenkaart van het kadaster.In 21/04/2008 werd de KADVEC opnieuw gegeorefereerd door de bouwblokken correcter te leggen op basis van de orthofoto 2005.

  • Data met betrekking tot het Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Roderveldlaan" te Antwerpen.