From 1 - 10 / 522
  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Overzicht van alle zalen en ruimtes die bij de stedelijke diensten in Zaalzoeker gekend zijn. Mogelijke publicatielagen zijn feestruimten, fuifruimten, hobbyruimten, jeugdfuifruimten, repetitieruimten, muziekrepetitieruimten, sportruimten en vergaderruimten. Als bijkomende informatie wordt de capaciteit getoond. De adresinformatie zit in de publicatielaag 'Zaalzoeker_Panden'. Deze laag wordt dagelijks bijgehouden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Overzicht van alle zalen en ruimtes die bij de stedelijke diensten in Zaalzoeker gekend zijn. Mogelijke publicatielagen zijn feestruimten, fuifruimten, hobbyruimten, jeugdfuifruimten, repetitieruimten, muziekrepetitieruimten, sportruimten en vergaderruimten. Als bijkomende informatie wordt de capaciteit getoond. De adresinformatie zit in de publicatielaag 'Zaalzoeker_Panden'. Deze laag wordt dagelijks bijgehouden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Overzicht van alle zalen en ruimtes die bij de stedelijke diensten in Zaalzoeker gekend zijn. Mogelijke publicatielagen zijn feestruimten, fuifruimten, hobbyruimten, jeugdfuifruimten, repetitieruimten, muziekrepetitieruimten, sportruimten en vergaderruimten. Als bijkomende informatie wordt de capaciteit getoond. De adresinformatie zit in de publicatielaag 'Zaalzoeker_Panden'. Deze laag wordt dagelijks bijgehouden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. De laag wegenregister_straatas_postzone wordt via een dagelijks lopend script afgeleid van de basislaag van het Wegenregister dat bestaat uit segmenten. Een straatas is een verzameling van één of meerdere segmenten. De straatassen worden in deze laag opgedeeld in de postzones binnen de stad Antwerpen met het bijbehorende district. </SPAN><SPAN> Daarnaast bevat de laag per straatnaam een Rijksregisterstraatcode.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <strong>sdedgeo.LAAG.WEGENREGISTER_STRAATAS</strong>&nbsp;<div></div>&nbsp;

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens.</SPAN></P><P><SPAN>Het Wegenregister is opgedeeld in wegsegmenten, die telkens van kruispunt totkruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen.</SPAN></P><P><SPAN>Elk wegsegment heeft een begin- en eindknoop.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-size:12pt">De dienst levensbeschouwingen-erediensten verzamelt gegevens over alle actieve geloofsgemeenschappen in Antwerpen. Dit als voorwaarde om het bestuursakkoord te realiseren waarbij de stad een integraal beleid voert rond locatie, vergunning en beheer van gebedsruimtes met aandacht voor de religieuze vrijheden maar ook voor de impact op de wijk en de omwonenden. Brandveiligheid, geluid, mobiliteit en ruimtelijke veiligheid zijn hierbij belangrijke criteria. </SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-size:12pt">Doel van dit centrale overzicht is enerzijds intern beleid te voeren rond publiek toegankelijke infrastructuur, anderzijds deze informatie te ontsluiten voor een extern publiek. Geïnteresseerden kunnen zelf opzoeken wie de in hun stad of buurt actieve geloofsgemeenschappen zijn. De gis-laag bevat informatie over adres, type (rooms-katholiek, protestants, joods, islamitisch,…), subtype (strekking, denominatie of nationaliteit), vzw-nummer, website en taal eredienst. </SPAN></P><DIV><P><SPAN /></P></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Een lijst met alle IOT-devices in gebruik in door stad Antwerpen. (IOT= Internet of things)</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting:</SPAN></P><P><SPAN>De afbakening van de kadasterafdelingen, ook kadastrale wijken of kadastrale gemeenten gemoemd. </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel:</SPAN></P><P><SPAN>Wordt in hoofdzaak gebruikt door financiën, vergunningen, milieu, patrimonium, om gecombineerd met de kadastrale legger, snel en efficiënt kadastergegevens te kunnen raadplegen. </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Aanmaak:</SPAN></P><P><SPAN>Groepering van de kaartbladen. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <strong>sdedgeo.LAAG.LUCHTKWALITEIT_fijnstof_PM25_2020</strong>&nbsp;<div></div>&nbsp;