From 1 - 5 / 5
  • Grafiek en cijfers in Excel geven het waterverbruik weer van de industrie in Vlaanderen vanaf 2000.

  • INSPIRE-compatibele overdrachtservice met lagen die verband houden met INSPIRE Annex III thema Landgebruik. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice met lagen die verband houden met INSPIRE Annex III thema Landgebruik.

  • Grafiek en cijfers in Excel geven de aandelen weer van de industriële deelsectoren in het waterverbruik door de sector industrie in Vlaanderen

  • De industrie verbruikt belangrijke hoeveelheden water. Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.'Ander water' is water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt.