Keyword

atlas

14 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
From 1 - 10 / 14
  • Web Map Tile Service voor het Grootschalig Referentiebestand (GRB)

  • Web Map Service met data van de Universiteit Gent.

  • Directe downloadservice voor de traditionele landschappen

  • Broedvogels - Atlas of the breeding birds in Flanders 2000-2002 is a species occurrence dataset published by the Research Institute for Nature and Forest (INBO). The dataset contains more than 330,000 bird observations, collected during three breeding seasons (2000, 2001, 2002) using a standardized field methodology using a 5km x 5km square grid system covering all of Flanders, Belgium (645 squares) as well as up to eight 1km x 1km sample squares within each larger square. Test data from 1999 and additional data to increase coverage from 2003 are also included. The dataset includes information on 197 taxa, of which 183 species (13 exotic) and 3 subspecies are considered breeding in Flanders. The data are released in bulk as open data. See the dataset metadata or the paper Bird Census News 2004 1/2: 35-47 (http://www.ebcc.info/wpimages/video/BCN_17_1&2.pdf) for contact information, scope and methodology. Issues with the dataset can be reported at https://github.com/LifeWatchINBO/data-publication/tree/master/datasets/broedvogel-atlas-occurrences To allow anyone to use this dataset, we have released the data to the public domain under a Creative Commons Zero waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). We would appreciate it however if you read and follow these norms for data use (http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use) and provide a link to the original dataset (https://doi.org/10.15468/sccg5a) whenever possible. If you use these data for a scientific paper, please cite the dataset following the applicable citation norms and/or consider us for co-authorship. We are always interested to know how you have used or visualized the data, or to provide more information, so please contact us via the contact information provided in the metadata, opendata@inbo.be or https://twitter.com/LifeWatchINBO.

  • Het tragewegenregister bevat de geïnventariseerde trage wegen in Vlaanderen. Hieronder wordt verstaan: wegen die in hoofdzaak dienen voor traag verkeer (voetgangers, fietsers en/of ruiters, evt. gecombineerd met landbouw- of dienstvoertuigen) en die openbaar gebruikt worden. De databank bevat ook niet-afgeschafte buurt- en voetwegen die niet (meer) toegankelijk zijn. De service bevat eveneens fotolocaties met hyperlink naar een terreinfoto van de locatie.De provincies ondersteunen de gemeenten proactief in het lokale beleid rond trage wegen. Ze zorgen mee voor de inventarisatie van trage wegen en voor de opmaak en de uitvoering van beleidsplannen trage wegen. De provincies beschikken daardoor over heel wat inventarissen van trage wegen. Deze inventarissen zijn opgemaakt op gemeentelijk niveau door uiteenlopende organisaties (gemeente zelf, intercommunale, regionale landschappen, Trage Wegen vzw, ...) met uiteenlopende methodologieën. Om hiervan een Vlaamse gebiedsdekkende laag te maken, hebben de 5 provincies een gemeenschappelijke databankstructuur opgesteld. Alle gemeentelijke inventarissen worden geleidelijk 'vertaald' naar deze uniforme databankstructuur. De data worden geometrisch ook afgestemd op het Wegenregister. Dit is een samenwerking tussen de provinciale diensten mobiliteit, met technische ondersteuning door de GIS-diensten.De datalaag Trage Wegen wordt permanent aangevuld naarmate er nieuwe inventarissen omgezet worden naar de interprovinciale databankstructuur (inhoudelijk) en Wegenregister (geometrisch).

  • Het tragewegenregister bevat de geïnventariseerde trage wegen in Vlaanderen. Hieronder wordt verstaan: wegen die in hoofdzaak dienen voor traag verkeer (voetgangers, fietsers en/of ruiters, evt. gecombineerd met landbouw- of dienstvoertuigen) en die openbaar gebruikt worden. De databank bevat ook niet-afgeschafte buurt- en voetwegen die niet (meer) toegankelijk zijn. De service bevat eveneens fotolocaties met hyperlink naar een terreinfoto van de locatie.De provincies ondersteunen de gemeenten proactief in het lokale beleid rond trage wegen. Ze zorgen mee voor de inventarisatie van trage wegen en voor de opmaak en de uitvoering van beleidsplannen trage wegen. De provincies beschikken daardoor over heel wat inventarissen van trage wegen. Deze inventarissen zijn opgemaakt op gemeentelijk niveau door uiteenlopende organisaties (gemeente zelf, intercommunale, regionale landschappen, Trage Wegen vzw, ...) met uiteenlopende methodologieën. Om hiervan een Vlaamse gebiedsdekkende laag te maken, hebben de 5 provincies een gemeenschappelijke databankstructuur opgesteld. Alle gemeentelijke inventarissen worden geleidelijk 'vertaald' naar deze uniforme databankstructuur. De data worden geometrisch ook afgestemd op het Wegenregister. Dit is een samenwerking tussen de provinciale diensten mobiliteit, met technische ondersteuning door de GIS-diensten.De datalaag Trage Wegen wordt permanent aangevuld naarmate er nieuwe inventarissen omgezet worden naar de interprovinciale databankstructuur (inhoudelijk) en Wegenregister (geometrisch).

  • Aslijnen van de wegen in de Atlas der Buurtwegen waar een wijzigingsdossier van toepassing is.

  • Aslijnen van de wegen in de Atlas der Buurtwegen waar een wijzigingsdossier van toepassing is.

  • De Atlas van de onbevaarbare waterlopen is een boek met overzichts- en detailplannen die de juiste ligging weergeven van de waterlopen. Bij de atlas horen ook beschrijvende tabellen, waarin men per waterloop de naam, het nummer, de categorie, de opgemeten en de wettelijke afmetingen en een overzicht van de kunstwerken (bruggen, duikers, ...) kan vinden. Om de atlas gemakkelijker raadpleegbaar te maken, werd hij ingescand (2008) en werden de atlaspunten gedigitaliseerd.

  • De Atlas van de onbevaarbare waterlopen is een boek met overzichts- en detailplannen die de juiste ligging weergeven van de waterlopen. Bij de atlas horen ook beschrijvende tabellen, waarin men per waterloop de naam, het nummer, de categorie, de opgemeten en de wettelijke afmetingen en een overzicht van de kunstwerken (bruggen, duikers, ...) kan vinden. Om de atlas gemakkelijker raadpleegbaar te maken, werd hij ingescand (2008) en werden de atlaspunten gedigitaliseerd.