From 1 - 6 / 6
  • Evolutie van de gemiddelde standaard output per bedrijf en analyses per gemeente.

  • Resultatenrekening (opbrengsten, kosten en marges) van een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw, aangevuld met de belangrijkste technische en economische kengetallen en met de spreiding tussen de bedrijven.

  • Evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de Vlaamse landbouw

  • Evolutie van het aantal startende en stoppende bedrijven en zaakvoerders in de Vlaamse landbouw.

  • Ligging en bestemming van het aangegeven landbouwareaal in Vlaanderen.

  • De kaart bevat de geplande en gerealiseerde ontsnipperingsprojecten ter hoogte van (gewest-)wegen in Vlaanderen. Dergelijke projecten bieden een antwoord op versnippering door weginfrastructuur. Leefgebieden en migratieroutes van inheemse fauna worden opnieuw met elkaar verbonden door ontsnipperende maatregelen. Deze kunnen heel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld onder de vorm van ecoducten, maar ook minder opvallend, zoals ecoduikers of ecotunnels met een begeleidend raster.De Vlaamse overheid werkt sinds september 2020 voor dergelijke projecten met een onderbouwd meerjarenprogramma, namelijk het ‘Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) – deel I (Wegen)’. Het legt de samenwerking vast tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Omgeving (DOMG) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) voor de financiering en uitvoering van ontsnipperingsprojecten. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) levert wetenschappelijke ondersteuning.