From 1 - 4 / 4
  • Resultatenrekening (opbrengsten, kosten en marges) van een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw, aangevuld met de belangrijkste technische en economische kengetallen en met de spreiding tussen de bedrijven.

  • Evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de Vlaamse landbouw

  • Ligging en bestemming van het aangegeven landbouwareaal in Vlaanderen.

  • <p>In het kader van de droogtestudie voor Gent (2021) werden verschillende kaarten opgemaakt.</p><p>Dit verzameling geeft een overzicht van het beschikbaar materiaal voor de aanmaak van de "typologieënkaart".</p><p>De typologieënkaart toont waar de typologieën Binnenstad, Randstad, Buitengebied, Industrie, Natuur en Landbouw voorkomen op het grondgebied van Gent. Voor elke typologie worden in de droogtestudie de risico’s, de inzetbare en meest efficiënte maatregelen en de prioritaire acties besproken.</p><p>Legendes voor de visualisatie van de bronnen in ArcMap en in QGIS zijn onder "Exporteren" te vinden.<br/></p>