From 1 - 10 / 244
  • <p>In deze dataset kan je alle erfgoedobjecten raadplegen die te vinden zijn op het Gentse grondgebied.</p><p>Deze data is afkomstig van de Inventaris Onroerend Erfgoed en wordt beheerd door Vlaanderen.</p><p>Wil je deze collectie rechtstreeks raadplegen kan dat via <a href="https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?gemeente=44021" target="_blank">https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?gemeente=44021</a>. <br/></p><p><br/></p><p><br/></p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de locaties van de bedrijfsgebouwen binnen het North Sea Port havengebied. </p>

  • <p>In het kader van de droogtestudie voor Gent (2021) werden verschillende kaarten opgemaakt.</p><p>Dit verzameling geeft een overzicht van het beschikbaar materiaal voor de aanmaak van de "GIS-analyse en data kaarten".</p><p>De GIS-analyse en data kaarten tonen achterliggende analyses die uitgevoerd werden, zoals de gemiddelde verhardingsgraad per perceel en de irrigatienood voor landbouwpercelen, alsook de geografische verspreiding van de data die verzameld werden, onder andere infiltratiecapaciteits- en grondwaterpeilmetingen.</p><p>Legendes voor de visualisatie van de bronnen in ArcMap en in QGIS, samen met de Tiff bestanden, zijn onder "Exporteren" te vinden.<br/></p>

  • <p>Een lijst van de evenementen tijdens de Gentse Feesten 2019, te gebruiken samen met de Gentse Feesten.<br/></p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de locaties van de verschillende bedrijfspercelen en hun havennummer binnen het North Sea Port havengebied. </p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Gaardeniersbrug van 2020. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Wondelgem naar Gent</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Gent naar Wondelgem</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><p>De telpaal werd in gebruik genomen op 15/7</p>

  • <p>Deze dataset geeft het stadsregionaal fietsnetwerk weer.</p><p><i>Let op! Deze dataset is nog in ontwikkeling en kan dus nog aangevuld worden.</i><br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de verschillende Points Of Interest terugvinden die gebruikt worden op de luchtfoto in het STAM te Gent.<br/></p>

  • <p>Deze GIS datalaag (GBK_wegsegmenten) is een lijnenbestand die de lijnstukken tussen wegkruisingen verbindt. Wegsegmenten (of wegverbindingen) met dezelfde CRAB code vormen samen een straatas (zie dataset Straten Gent).</p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Groendreef van 2021. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Rooigemlaan naar Zuidkaai</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Zuidkaai naar Rooigemlaan</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><p>Er is geen data van 4/10 tot 7/10</p>