From 1 - 3 / 3
  • Opgroeien bundelt de krachten van Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Opgroeien is verantwoordelijk voor het groeipakket en in dit kader zijn ze bron ter ontsluiting van gegevens.

  • Deze webservice laat de KSZ toe om informatie met betrekking tot de Vlaamse Groeipakket gegevens te consulteren bij het agentschap Opgroeien.

  • Deze webservice laat afnemers toe om informatie met betrekking tot kinderbijslag (groeipakket) dossiers te consulteren bij de verschillende regionale bronnen.