From 1 - 7 / 7
  • Opgroeien bundelt de krachten van Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Opgroeien is verantwoordelijk voor het groeipakket en in dit kader zijn ze bron ter ontsluiting van gegevens.

  • Deze publicatie laat toe om gegevens met betrekking tot kinderen ten laste en/of kinderen met een aandoening te ontvangen.Erkenning van kinderen met een aandoening die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen gebeurt vanaf 1/1/2019 door het agentschap Opgroeien.

  • Door middel van deze publicatie kunnen afnemers mutaties ontvangen van de zorgtoeslag gegevens.

  • GeefZorgtoeslag ontsluit handicapgegevens van kinderen zoals deze worden aangeboden door het Vlaams Kadaster.

  • Deze webservice laat de KSZ toe om informatie met betrekking tot de Vlaamse Groeipakket gegevens te consulteren bij het agentschap Opgroeien.

  • Deze webservice laat de KSZ toe om gegevens op te vragen van de dienst GeefZorgtoeslag 02.00 zodat ze deze gegevens kunnen doorgeven aan hun gemachtigde afnemers.

  • Deze webservice laat afnemers toe om informatie met betrekking tot kinderbijslag (groeipakket) dossiers te consulteren bij de verschillende regionale bronnen.