From 1 - 1 / 1
  • Het samengesteld bathymetrisch grid omvat de Zeeschelde, het kanaal Gent-Terneuzen, de Westerschelde, de Vlakte van de Raan en het Belgisch gedeelte van de Noordzee. Op elke locatie worden de meest recente gegevens die beschikbaar zijn in de Triton databank van Vlaamse Hydrografie weergegeven. De dataset geeft de gemiddelde diepte weer waardoor het niet geschikt is voor nautische toepassingen. Tevens is het mogelijk om het bathymetrisch grid te bevragen voor een specifiek tijdstip.