From 1 - 2 / 2
  • Mozaiek van 3 landsat TM beelden gebiedsdekkend voor Vlaanderen en gebruikt voor aanmaak van bodemgebruikskaart op niveau Vlaanderen. TM5 Pad 199, vlottend kwartbeeld 19.08.95 (Fucino) TM5 Pad 198, vlottend beeld 12.08.95 (Kiruna) TM5 Pad 197, vlottend kwartbeeld 05.08.95 (Fucino)

  • Maakt deel uit van het programma van de Europese Unie voor monitoring van landbouw d.m.v. teledetectie. Bedoeling is de snelleproductie van landbouwstatistieken aangaande bodemgebruik en de belangrijkste landbouwteelten.