From 1 - 10 / 18
  • Situering van de hoogspanningsleiding in het projectgebied Wurfeld, deelgebied van het landinrichtingsgebied Noordoost-Limburg

  • Situering van de gebouwen in het projectgebied Wurfeld, deelgebied van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • Alle puntvormige elementen ( masten, bomen, duikers ) aanwezig in het overgangsgebied tussen de polder en de duinen in de Westhoek zijn gerestiutueerd, uitgaande van de gescande luchtfoto' s 1/6.000 (1990-1994). Aan de bomen is de soort gekoppeld na terreincontrole. Omwille van gebruiksvriendelijkheid is het gebied opgesplitst in 5 delen.

  • Uitgaande van de gescande luchtfoto's ( 1990-1994 ) op schaal 1/6000 zijn alle zichtbare grenzen in 3D gerestitueerd. Zowel voor de vlakken als voor de lijnen die de vlakken omgrenzen is het bodemgebruik gecodeerd, binnen de duin-polderovergangszone in de Westhoek ( vanaf luchtfoto + terreincontrole ). Omwille van de gebruiksvriendelijkheid is het gebied opgesplitst in 5 delen.

  • Alle gebouwen aanwezig in het overgangsgebied tussen de polder en de duinen in de Westhoek zijn gerestitueerd, uitgaande van de gescande luchtfoto' s op schaal 1/6.000 (1990-1994). De gebouwen zijn gecodeerd naar type. Omwille van gebruiksvriendelijkheid is het gebied opgesplitst in 5 delen.

  • Uitgaande van de gescande luchtfoto' s 1/6.000 (1990-1994) zijn alle zichtbare grenzen in 3D gerestitueerd binnen de duinpolderovergangszone in De Westhoek, de lijnen die geen grenzen van vlakken vormen zijn in deze laag gestockeerd. Het bodemgebruik is gecodeerd zoals af te leiden van de luchtfoto en op het terrein gecontroleerd. Omwille van gebruiksvriendelijkheid is het gebied opgesplitst in 5 delen.

  • lineair grondgebruik en eraan gekoppelde terreingegevens voor deelgebied De Brand, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • grondgebruik met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen ... en eraan gekoppelde terreingegevens voor het deelgebied De Brand, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • Polygonencover met de wateroppervlakken en droge depressies die binnen een perceel liggen van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • Puntencover met de lokatie van de veedrinkputten van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg