From 1 - 2 / 2
  • Samenvatting: Verkeersbord_punt bevat alle verkeersborden, met meer informatie itt tot polygonenlaag verkeersborden. Doel: Localisatie van de verkeersborden. Kan gebruikt worden bij analyses van verkeerssituaties. Aanmaak: Inventaris op basis van uitgevoerde werkorders. I npassing op grootschalige gebouwen en wegen. Deze data wordt dagelijks bijgehouden .

  • Samenvatting: Overzicht van de toegelaten snelheid op de Antwerpse wegen. Doel: Bepalen van de toegelaten snelheid op elk wegsegment. Aanmaak: Snelheid is toegekend per wegsegment en is gebaseerd op de inventaris van de verkeersborden. De snelheidgegevens zijn gehangen aan de wegsegmenten uit het Wegenregister. Naast de gebruikelijke snelheden (30, 50, 70, 90, 100 en 120 km/u) hebben we ook een onderscheid gemaakt in: • < 20 km/u: trage wegen, wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen • 20 km/u: woonerven • 30 km/u met beperkte toegang: doodlopende straten, straten met toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer of laden en lossen, waar dus gering verkeer komt