From 1 - 10 / 12
  • Samenvatting Deze dataset toont per jaar alle geveegde straten per buurt aan de beurt actie. Buurt aan de Beurt maakt werk van propere, opgeknapte en veilige buurten. Stadsdiensten, politie, plaatselijke organisaties en bewoners slaan de handen in elkaar om de buurt te verfraaien. Doel Deze GIS-laag zorgt voor een overzicht van alle buurt aan de beurt acties. Aanmaak De straten werden manueel ingetekend in ArcGIS.

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Wegenregister bevat ook de trage wegen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Het Wegenregister is opgedeeld in kleine wegsegmenten, die telkens van kruispunt tot kruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen. Het Wegenregister wordt door de stad lokaal bijgehouden en verrijkt met extra attributen, zoals snelheid, rijrichting en categorie Mobiliteitsplan.

  • sdedgeo.LAAG.WEGENREGISTER_STRAATAS    

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. De laag wegenregister_straatas_postzone wordt via een dagelijks lopend script afgeleid van de basislaag van het Wegenregister dat bestaat uit segmenten. Een straatas is een verzameling van één of meerdere segmenten. De straatassen worden in deze laag opgedeeld in de postzones binnen de stad Antwerpen met het bijbehorende district. Daarnaast bevat de laag per straatnaam een Rijksregisterstraatcode.

  • Web Map Tile Service voor het Grootschalig Referentiebestand (GRB)

  • INSPIRE-compatiebele overdrachtdienst met lagen die verband houden met INSPIRE Annex I thema Adressen.

  • INSPIRE-compatiebele raadpleegservice (Initial Operating Capability) met lagen die verband houden met INSPIRE Annex I thema Adressen.

  • Het product ‘Kadastraal percelenplan Vlaanderen, fiscale toestand 01/01/2022’ bevat CadGIS-data van Vlaanderen, voor de fiscale situatie, geldig op 1 januari 2022.CadGIS is de nieuwe vorm waarin het Kadastraal percelenplan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) wordt aangeboden. De jaarlijkse bijwerking van het kadastraal percelenplan naar de juridische toestand van 1 januari wordt ter beschikking gesteld als CadGIS fiscaal en is in die zin de opvolger van CADMAP. Het kadastrale percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het grondgebied. Het is één van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. De dataset bestaat uit de volgende lagen: erfdienstbaarheden en voetwegen, toponiemlijnen, kadastrale percelenblokken, kadastrale gebouwen, kadastrale planpercelen, materiaal en outillage, gebouwen (beheerd door het gewest), wateroppervlakken, kadastrale perceelnummers, eigendomsgrenspalen, toponiempunten. Digitaal Vlaanderen heeft de rechten verworven om CadGIS van Vlaanderen ter beschikking te stellen van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen en aan netbeheerders van fysieke leidingnetten zoals bedoeld in het het GRB-decreet.

  • Inhoud: De wegsegmenten uit wegenregister met daaraan toegevoegd de geschatte waarde van de breedte van het openbaar, berekend aan de hand van de oppervlakte an de onderliggnde WBN-laag uit GRB. De UIDN van deze GRB-WBN laag is ook openomen. Doel: De gebruikers een indicatieve waarde geven over de geschatte breedte van het openbaar domein: wegbaan, berm en voet en fietspaden. Aanmaak : De oppervlaktte en omtrek van de GRB-WBN laag wordt gebruikt als indicatorwaarde om een schatting te maken van de breedte van het openbaar domein op die plek. Kruispuntzones worden niet gebruikt, vanwege een te coplexe vorm. De formule die gebruikt was: breedte = 0.25 x (lengte - 0.25) x v( lengte x  (lengte -16) x oppervlakte ) Dit is gebaseerd op de volgende aannames: We gaan dat de archetypische intuïtie van een polygoon met een duidelijke "breedte" een kleine buffer is (zeg van straal r met vierkante uiteinden) rond een lange, redelijk rechte polylijn (zeg van lengte L). We denken aan 2r = w als zijn breedte. Dus: De omtrek P is ongeveer gelijk aan 2L + 2w; Het gebied A is ongeveer gelijk aan w L. De breedte w en lengte L kunnen vervolgens worden teruggewonnen als wortels van de kwadratische x ^ 2 - (P / 2) x + A; in het bijzonder kunnen we schatten w = (P - Sqrt (P ^ 2 - 16A)) / 4. Als je zeker weet dat de polygoon echt lang en dun is, kun je als verdere benadering 2L + 2w nemen om gelijk te zijn aan 2L, vanwaar w (grof) = 2A / P. De relatieve fout in deze benadering is evenredig met w / L : hoe dunner de polygoon, hoe dichter w / L bij nul ligt en hoe beter de benadering wordt. Deze benadering is niet alleen uiterst eenvoudig (deel het gebied door de omtrek en vermenigvuldig met 2), met beide formules maakt het niet uit hoe de polygoon is georiënteerd of waar deze zich bevindt (omdat dergelijke euclidische bewegingen noch het gebied noch de omtrek).