From 1 - 8 / 8
  • weergave van de verschillende verschillende parkeertariefzones die geldig zijn op het grondgebied van Antwerpen , de verschillende gebieden bevatten de codes en de huidig geldende tarieven. Intekeningen zijn gebeurd gebasseerd op wijkgrenzen , mogelijke afwijkingen zijn gebasseerd op collegebesluiten.

  • Static and dynamic information on parking lots equipped with parking sensors in Hasselt.

  • Samenvatting: Routes met bewegwijzering om het autoverkeer op een efficiënte manier naar parkeermogelijkheden te begeleiden. Doel: Overzicht van parkeergeleidingsroutes in Antwerpen en de districten. Aanmaak: Intekening.

  • Samenvatting: Initiatieven van de stad voor bewoners waar ze hun auto's en motors kunnen stallen. Doel: Overzicht van buurtparkings beheerd door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Aanmaak: Intekening op basis van adressen.

  • Samenvatting: Park and Ride zijn randparkings met connectiviteit met het openbaar vervoer. Automobilisten worden aangemoedigd om de auto op de parking achter te laten en vervolgens met het openbaar vervoer of via carpooling naar Antwerpen te reizen. Doel: Overzicht van park and rides om naar Antwerpen te komen. Aanmaak: Op basis van adres.

  • Samenvatting: Locaties waar het betalend parkeren geldt van 9u tot 22u. Doel: Overzicht van zones waar avondparkeren geldt. Aanmaak: Intekening op basis van reglement met het GRB als referentie.

  • Samenvatting: De zone waarin je moet wonen om een bewonerskaart te kunnen aanvragen voor een bepaalde zone. Doel: Deze laag informeert over de locaties waar burgers een bewonerskaart kunnen aanvragen voor een bepaalde zone. Aanmaak: Intekening op basis van parkeerreglement.

  • Samenvatting: De zone waarin je een specifike bewonerskaart mag gebruiken. Doel: Deze laag informeert over de zones waarin bewoners een bepaalde bewonerskaart mogen gebruiken, belangrijk voor handhaving. Aanmaak: Intekening op basis van parkeerreglement.