From 1 - 1 / 1
  • Samenvatting: Overzicht van de toegelaten snelheid op de Antwerpse wegen. Doel: Bepalen van de toegelaten snelheid op elk wegsegment. Aanmaak: Snelheid is toegekend per wegsegment en is gebaseerd op de inventaris van de verkeersborden. De snelheidgegevens zijn gehangen aan de wegsegmenten uit het Wegenregister. Naast de gebruikelijke snelheden (30, 50, 70, 90, 100 en 120 km/u) hebben we ook een onderscheid gemaakt in: • < 20 km/u: trage wegen, wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen • 20 km/u: woonerven • 30 km/u met beperkte toegang: doodlopende straten, straten met toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer of laden en lossen, waar dus gering verkeer komt