From 1 - 1 / 1
  • Door de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 werden de toenmalige gemeenten verplicht om een atlas van de buurtwegen op te stellen. De gemeente Lille bestaat uit 4 deelgemeenten met elk zijn eigen atlas. In deze dataset zijn deze 4 atlassen samengebracht. De dataset bevat enkel de sentiers. De atlassen hebben een rechtsgeldig karakter en worden als dusdanig regelmatig geraadpleegd in het kader van de wet op de buurtwegen. Naast bestuurlijke instanties wordt ook door geschiedkundigen, archeologen, architecten, landmeters, studiebureaus,...vrij frequent gebruik gemaakt van deze atlassen. Het is tevens een interessante basis voor het toekennen van historische straatnamen, de identificatie van molens, kastelen, stamboomonderzoek,...