From 1 - 10 / 31
  • <p>Deze dataset toont de gewijzigde rijrichtingen die van toepassing zijn/waren sinds de invoering van het Circulatieplan op 3 april 2017.</p><p>Attributen</p><p>WegsegmentID: uniek ID</p><p><span style="font-size: 12.495px;">Rijrichting: D (Double - tweerichting), TF (Enkelrichting - To-From), FT (Enkelrichting From-To)</span></p><p><span style="font-size: 12.495px;">RR-type: voor enkelrichtingstraten - middenberm, rotonde, algemeen, beperkt (bv. wel toegelaten voor fietsers in tegenrichting))<br/></span><br/></p>

  • <div class="field field--name-description field--type-string-long field--label-hidden field__item"><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Deze data geeft real-time (<i>update elke 5 minuten)</i> informatie over de Blue Bike fietsenstalling aan het station <span style="font-size: 12.495px;">Gent Sint-Pieters (St. Denijslaan):</span></p><ul style="font-size: 12.495px;"><li>Aantal fietsen in gebruik</li><li>Aantal fietsen die nog beschikbaar zijn<br/></li></ul><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Op deze locatie is er een maximale capaciteit <b>52 </b><span style="font-weight: bolder;">Blue Bike fietsen</span>.<br/></p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>De data kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het gebruik van Blue Bike te monitoren en de frequentie van het ontlenen te analyseren.</p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Deze data wordt ter beschikking gesteld door Blue Bike.</p> </div>

  • <p>Dataset van de publieke laadpalen voor het opladen van wagens in Gent.</p><p>Deze dataset geeft enkel weer of er een laadpaal staat of niet, dit geeft niet weer of deze laadpaal op dit moment operationeel is.</p>

  • <div class="field field--name-description field--type-string-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12.495px;">Deze data geeft real-time (</span><i style="font-size: 12.495px;">update elke 5 minuten)</i><span style="font-size: 12.495px;"> </span><span style="font-size: 12.495px;">informatie over de Blue Bike fietsenstalling aan het station </span><span style="font-size: 12.495px;">Gent Sint-Pieters (M. Hendrikaplein):</span></p><ul style="font-size: 12.495px;"><li>Aantal fietsen in gebruik</li><li>Aantal fietsen die nog beschikbaar zijn<br/></li></ul><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Op deze locatie is er een maximale capaciteit <b>3</b><span style="font-weight: bolder;">5 Blue Bike fietsen</span>.<br/></p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>De data kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het gebruik van Blue Bike te monitoren en de frequentie van het ontlenen te analyseren.</p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Deze data wordt ter beschikking gesteld door Blue Bike.</p> </div>

  • <p>Deze dataset geeft in real time weer wat de bezetting is van twee verschillende fietsenstallingen in Gent. (Korenmarkt &amp;  Braunplein)</p><p><i>Deze dataset wordt elke minuut geüpdatet.</i></p>

  • <p>Deze dataset bevat een lijnenbestand met de aanrijroutes naar de parkings in de binnenstad van Gent. De dataset is afgeleid van de datalaag GBK_wegsegmenten, die de lijnstukken tussen wegkruisingen bevat en ook beschikbaar is als open data.</p><p>De dataset bevat volgende attributen:</p><p>Type - Type aanrijroute, hier altijd Parking</p><p>Van - Van verwijst naar het vertrekpunt van de route (bv. R40). De P-nummers verwijzen steeds naar specifieke parkings (cf. veld Parking in dataset 'Locaties openbare parkings Gent'. <span style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 0.875rem;'>Indien een wegsegment zowel een route van als naar een parking omvat, worden beide aangeduid en gescheiden dmv een '-'.</span></p><p><span style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;'>Naar - Naar verwijst naar de bestemming van de route (parking). </span></p><p><font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Rijrichting - De rijrichting van het segment: TF : Enkelrichting tegen de digitaliseerrichting in FT : Enkelrichting volgt de digitaliseerrichting N: Niet toegankelijk D: Dubbelrichting.</font></p><p><font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">RR_Type - Rijrichtingtype voor gebruik aanrijroute. Algemeen: de beperking geldt voor alle voertuigen (ook fietsers). Beperkt: wegas die in de tegenrichting niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer, maar wel voor voetgangers en fietsers. Rotonde: rijrichting gevolg van rotonde. Middenberm: rijden in tegenrichting is mogelijk via parallel wegsegment met zelfde straatnaam.</font><br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de verschillende prijzen vinden die gevraagd worden voor het gebruik van de Donkey Republic deelfietsen.</p><p><i>Deze dataset wordt iedere maand geüpdatet. </i><br/></p>

  • <p>Deze dataset geeft een overzicht van de deelwagen-standplaatsen van Cambio: </p><ul><li>Standplaatsen: coördinaten van betreffende standplaatsen </li><li>Beschikbare wagenmodellen op betreffende standplaatsen</li></ul>

  • <div class="field field--name-description field--type-string-long field--label-hidden field__item"><p>Deze data geeft real-time (<i>update elke 5 minuten)</i> informatie over de Blue Bike fietsenstalling aan het station Gent Dampoort:</p><ul><li>Aantal fietsen in gebruik</li><li>Aantal fietsen die nog beschikbaar zijn<br/></li></ul><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;'>Op deze locatie is er een maximale capaciteit <b>45 Blue Bike fietsen</b>.<br/></p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;'>De data kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het gebruik van Blue Bike te monitoren en de frequentie van het ontlenen te analyseren.</p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;'>Deze data wordt ter beschikking gesteld door Blue Bike.</p> </div>

  • <p>In deze dataset kan je de locaties én de boodschappen van de verschillende digitale verkeersgeleiding-borden (VGS) raadplegen.</p><p><i>Deze dataset wordt ieder uur geüpdatet. </i><br/></p>