From 1 - 10 / 10
  • <p>De IVAGO-inzamelkalender linkt de ophaaldagen van elke afvalsoort aan een ophaalronde. <br/></p><p>bv. op maandag 14/1/2013 haalt IVAGO in de ronde V11 restafval, GFT en PMD op. <br/></p>

  • <p>Dit bestand bevat een lijst van alle adressen die niet vallen onder de gewone particuliere ophaalregeling. Het gaat om appartementsgebouwen waarvan de bewoners hun afval in verzamelcontainers aanbieden in plaats van op de stoep. Ze hebben aparte ophaaldata.<br/></p>

  • <p>Gebruik de “IVAGO-stratenlijst” om te bepalen in welke ophaalronde een bepaalde straat of deel van een straat ligt. </p><p><b><br/></b></p><p><b>IVAGO –stratenlijst met data januari-maart 2017 (oude versie)</b></p><p>IVAGO deelde haar werkingsgebied op in 64 ophaalrondes. De verschillende rondes in Gent krijgen een letter V of L en 2 cijfers. In de rondes met een V (het verstedelijkt gebied) dienen de bewoners hun restafval aan te bieden in gele IVAGO-huisvuilzakken. In de rondes met een L (landelijk gebied) gebruiken de bewoners de grijze restafvalcontainer. </p><p>Bv. Belfortstraat ligt in ophaalronde V48</p><p><br/></p><p><b>IVAGO-stratenlijst met data april 2017-april 2018</b></p><p>De verschillende rondes in Gent krijgen een letter C of Z gevolgd door een cijfer en de letter A of B. In de rondes met een Z (zakken-zone) dienen de bewoners hun restafval aan te bieden in gele IVAGO-huisvuilzakken. In de rondes met een C (container-zone) gebruiken de bewoners containers.</p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2022<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2018<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2023<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2019<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2017<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2021<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2020<br/></p>