From 1 - 10 / 14
  • <p>Deze GIS laag bevat de locaties van de verschillende bedrijfspercelen en hun havennummer binnen het North Sea Port havengebied. </p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de grenzen van het North Sea Port havengebied. <br/></p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de gegevens over wie welk stuk waterweg beheert binnen het havengebied van North Sea Port.<br/></p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de verschillende wegen die zich in het gebied van North Sea Port bevinden. Tevens zijn hierin volgende attributen opgenomen:</p><p>- beheerder van de weg</p><p>- indeling (apart fietspad of weg)</p><p>- verkeersbelasting (<span style="font-size: 12.495px;">erftoegangsweg: lage verkeersbelasting, </span><span style="font-family: inherit; font-size: 0.833rem;">doorgaande weg: gemiddelde verkeersbelasting, verzamelweg: hoge verkeersbelasting)</span></p><p>- prioriteit (gewenst, noodzakelijk, onontbeerlijk) -&gt; dit geeft aan met welke prioriteit onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden</p>

  • <p><span style="font-size: 12.495px;">Deze GIS laag geeft de constructies weer in de vaarweg binnen het North Sea Port gebied: </span><span style="font-size: 12.495px; font-family: inherit;">boeien, meerpalen, dukdalven, steigers, ponton, los-laadinstallaties, constructies, bovengrondse leidingen, objecten.</span></p><p><br/></p>

  • <p>Deze GIS laag toont de verschillende ligplaatsen voor schepen in North Sea Port.<br/></p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de locatie van de verschillende haven dokken binnen North Sea Port. <br/></p>

  • <p>Deze GIS laag toont de verschillende kaainummers binnen North Sea Port.<br/></p>

  • <p>Deze GIS laag geeft de toegangspoorten aan van de verschillende bedrijven binnen het North Sea Port gebied. <br/></p>

  • <p>Deze GIS laag bevat de locatie van de verschillende bolders of meerpalen binnen North Sea Port. <br/></p>