From 1 - 10 / 244
  • <p>Deze GIS laag geeft de toegangspoorten aan van de verschillende bedrijven binnen het North Sea Port gebied. <br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de locaties van de fietstelpalen die beheerd worden door de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf). Van elke telpaal zijn er ook aparte time series te downloaden via het Open Data Portaal.</p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2021<br/></p>

  • <p>In het kader van de droogtestudie voor Gent (2021) werden verschillende kaarten opgemaakt.</p><p>Dit verzameling geeft een overzicht van het beschikbaar materiaal voor de aanmaak van de "kaarten voor natuur".</p><p>Deze kaarten tonen de gevoeligheid voor verdroging en de kwetsbaarheid voor verdroging (= gevoeligheid x biologische waardering) op basis van de biologische waarderingskaart (versie 1999 en 2019). Daarnaast werd voor de meest waardevolle vegetaties ook via een andere methodiek de impact van verdroging in beeld gebracht (kwetsbaarheidskaart meest waardevolle natuur).</p><p>Legendes voor de visualisatie van de bronnen in ArcMap en in QGIS zijn onder "Exporteren" te vinden. <br/></p>

  • <p>Raadpleeg hier de resultaten van de 16+ verkiezingen in Gent.</p><p>In 2018 werd er aan de Gentenaars tussen de 16 en 18 jaar de mogelijkheid geboden om hun symbolische stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezing. De resultaten hiervan zijn ontsloten als Linked Open Data.<br/></p><p>Voor deze bevragingen maak je gebruik van de RDF zoektaal SPARQL.</p> <p><a href="https://data.stad.gent/pages/linked-open-data/">Lees meer over Linked Open Data</a></p> <p><a href="https://stad.gent/data/datasets/aHR0cHM6Ly9zdGFkLmdlbnQvaWQvZGNhdC9saW5rZWQtZGF0YS9kYXRhc2V0LzU4ZGEwZTY3ZGJhMWJmYTU1OGQxZmE5YTQxNDI1YTEwNjcxNDRhYmFhZDg3ZTc3NjQ5OGY4Y2QyOGFmMDQyNjM=" target="_blank"><a href="https://stad.gent/data/datasets/aHR0cHM6Ly9zdGFkLmdlbnQvaWQvZGNhdC9saW5rZWQtZGF0YS9kYXRhc2V0L2E4NjFjNTRhYTg5NzQ4ODRjMzc2ZmVlYWZkMTZlNmM4ZDA3ZThmMmFkZWMwMjI5MjU2ZmI3ZWZlMmJkMjk5ODI=" target="_blank">Bekijk de structuur van de RDF dataset</a><br/></a></p> <p><a href="https://stad.gent/data/query#query=++PREFIX+mandaat%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fdata.vlaanderen.be%2Fns%2Fmandaat%23%3E%0A++PREFIX+rdf%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2F02%2F22-rdf-syntax-ns%23%3E%0A++PREFIX+owl%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2002%2F07%2Fowl%23%3E%0A++PREFIX+person%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2Fns%2Fperson%23%3E%0A++PREFIX+persoon%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fdata.vlaanderen.be%2Fns%2Fpersoon%23%3E%0A++PREFIX+skos%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2004%2F02%2Fskos%2Fcore%23%3E%0A++PREFIX+rdfs%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F01%2Frdf-schema%23%3E%0A++PREFIX+prov%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2Fns%2Fprov%23%3E%0A++PREFIX+foaf%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fxmlns.com%2Ffoaf%2F0.1%2F%3E%0ASELECT+%3Flijst+%3Fvoornaam+%3Fachternaam+%3Fgevolg+%3Forde+%3Fstemmen%0A++WHERE+%7B%0A++++%3Fresultaat+a+mandaat%3AVerkiezingsresultaat%3B%0A+++++++++++++mandaat%3AaantalNaamstemmen+%3Fstemmen%3B%0A+++++++++++++mandaat%3AisResultaatVan+%3Fpersoon%3B%0A+++++++++++++mandaat%3Agevolg%2Fskos%3AprefLabel+%3Fgevolg%3B%0A+++++++++++++mandaat%3AisResultaatVoor%2Fskos%3AprefLabel+%3Flijst%3B%0A+++++++++++++mandaat%3AplaatsRangorde+%3Forde.%0A++%09%3Fpersoon+foaf%3AfamilyName+%3Fachternaam%3B%0A+++++++++++++persoon%3AgebruikteVoornaam+%3Fvoornaam.%0A+++%0A%7D+ORDER+BY+ASC(%3Fgevolg)+DESC(%3Fstemmen)" target="_blank">Gebruik de voorbeeld SPARQL-query om deze dataset zelf op te vragen:</a><br/></p><p></p><pre> PREFIX mandaat: &lt;http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#&gt;<br/> PREFIX rdf: &lt;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&gt;<br/> PREFIX owl: &lt;http://www.w3.org/2002/07/owl#&gt;<br/> PREFIX person: &lt;http://www.w3.org/ns/person#&gt;<br/> PREFIX persoon: &lt;http://data.vlaanderen.be/ns/persoon#&gt;<br/> PREFIX skos: &lt;http://www.w3.org/2004/02/skos/core#&gt;<br/> PREFIX rdfs: &lt;http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#&gt;<br/> PREFIX prov: &lt;http://www.w3.org/ns/prov#&gt;<br/> PREFIX foaf: &lt;http://xmlns.com/foaf/0.1/&gt;<br/>SELECT ?lijst ?voornaam ?achternaam ?gevolg ?orde ?stemmen<br/> WHERE {<br/> ?resultaat a mandaat:Verkiezingsresultaat;<br/> mandaat:aantalNaamstemmen ?stemmen;<br/> mandaat:isResultaatVan ?persoon;<br/> mandaat:gevolg/skos:prefLabel ?gevolg;<br/> mandaat:isResultaatVoor/skos:prefLabel ?lijst;<br/> mandaat:plaatsRangorde ?orde.<br/> ?persoon foaf:familyName ?achternaam;<br/> persoon:gebruikteVoornaam ?voornaam.<br/> <br/>} ORDER BY ASC(?gevolg) DESC(?stemmen)<br/></pre>

  • <p>Dit bestand bevat een lijst van alle adressen die niet vallen onder de gewone particuliere ophaalregeling. Het gaat om appartementsgebouwen waarvan de bewoners hun afval in verzamelcontainers aanbieden in plaats van op de stoep. Ze hebben aparte ophaaldata.<br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je de locatie en informatie terugvinden van de fietsenstalling onder het stadskantoor in Gent<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Gaardeniersbrug van 2022. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Wondelgem naar Gent</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Gent naar Wondelgem</li></ul><p>No Data waarde: NaN</p><p>Van 18 februari tot 20 april was de telpaal defect en is er geen data.</p>

  • <p>In deze dataset kan je de route terugvinden van de Gandrien wandelroute. </p><p>In 10.000 stappen ontdek je allerlei leuke wielerweetjes in en rond het centrum van Gent en neemt de Gandrien je via een verrassende wandelroute mee door de binnenstad, langsheen historische wielerplekken.</p><p><b>In bijlage kan je ook <a href="https://data.stad.gent/api/datasets/1.0/wandelroute-gandrien-gent/attachments/wandelroute_gandrien_gpx/" target="_blank">het .gpx bestand downloaden</a>.</b><br/></p>

  • <p><i>Deze dataset is een rechtstreekse import van het open data portaal van Stuttgart en bevat de data van het Luftdaten project.</i></p><p>Data from luftdaten.info / api.dusti.xyz</p><p><strong>Problems</strong></p><p>Please report problems in opendata-stuttgart issuetracker: <a href="https://github.com/opendata-stuttgart/meta/issues">https://github.com/opendata-stuttgart/meta/issues</a></p><p>Future improvements</p><p>- description of position of sensor on location - image of sensor at location</p><p>Further information about the license: <a href="https://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/">Database Contents License (DbCL) v1.0</a>.</p>