Contact for the resource

Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek - Geologische Dienst Nederland

696 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 696
  • Deze lijnenkaart stellen de breuken voor die tot in de basis van de betreffende eenheid of door de eenheid, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Steunpunten zijn fictieve boorpunten die bij de interpolatie met de boorpunten worden gecombineerd om het diepte- of dikteverloop te sturen zodat een logisch ruimtelijk verloop wordt verkregen. Steunpunten worden met name gebruikt in gebieden met een te geringe dichtheid aan boorpunten. De locatie van een steunpunt en de bijbehorende diepteligging of dikte van de eenheid worden veelal ingeschat op grond van gebiedskennis maar kunnen bijvoorbeeld ook gebaseerd zijn op interpretaties uit sonderingen. Steunpunten is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Steunpunten zijn fictieve boorpunten die bij de interpolatie met de boorpunten worden gecombineerd om het diepte- of dikteverloop te sturen zodat een logisch ruimtelijk verloop wordt verkregen. Steunpunten worden met name gebruikt in gebieden met een te geringe dichtheid aan boorpunten. De locatie van een steunpunt en de bijbehorende diepteligging of dikte van de eenheid worden veelal ingeschat op grond van gebiedskennis maar kunnen bijvoorbeeld ook gebaseerd zijn op interpretaties uit sonderingen. Steunpunten is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die voor het model van een welbepaalde eenheid gebruikt zijn. Deze kaartlaag maakt deel uit van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die voor het model van een welbepaalde eenheid gebruikt zijn. Deze kaartlaag maakt deel uit van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze diktekaarten stelt de gemodelleerde dikte (m) voor van de Combinatie van Vroeg tot Late Eocene zanden 'Diktekaart Combinatie van Vroeg tot Late Eocene zanden' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door het Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze diktekaarten stelt de gemodelleerde dikte (m) voor van de Formatie van Maldegem (excl. Lid van Wemmel) 'Diktekaart Formatie van Maldegem (excl. Lid van Wemmel)' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Formatie van Tienen, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Formatie van Tienen is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Waalre klei 3, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Waalre klei 3 is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.