From 1 - 5 / 5
  • In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Cel Groenbeleid, voerde het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) een classificatie uit van de IKONOS beelden (2002-2003) om er bruikbare informatie voor het stedelijk groenbeleid uit te distilleren. Met relatief een hoge nauwkeurigheden (90%) bleek het mogelijk om over gans Vlaanderen de vegetatie in kaart te brengen. Het onderscheid tussen “landbouw groen” en “stedelijk groen” werd gemaakt aan de hand van de Landbouwpercelenkaarten van 2002 en 2003. Binnen de vegetatie werd nog een bijkomend onderscheid gemaakt tussen “gras” en “begroeiing” (nauwkeurigheid 70%-85%).

  • In het groeiseizoen van 2002 en 2003 werd voor Vlaanderen (incl. Brussel) een Zeer Hoge Resolutie IKONOS satellietbeelden bedekking aangemaakt. De beelden, afkomstig van de gelijknamige satelliet, werden bekomen via European Space Imaging GmBH die samengewerkt heeft met Geographic Information Management NV. De satelliet heeft simultaan een panchromatische en een multispectrale beeldlaag opgenomen. In panchromatische modus is de ruimtelijke resolutie 1m. In multispectrale modus is de ruimtelijke resolutie 4m. Er worden 2 artikelen ter beschikking gesteld: individuele banden (panchromatisch en multispectraal) en gefuseerde composieten (ware kleuren en valse kleuren). De ware en valse kleurencomposieten worden aangeleverd in tiles die overeenkomen met de NGI kaartbladen De individuele banden zijn versneden in tiles met een opp. van 2 bij 2,5 km die de NGI-kaartbladindeling volgen. Eén NGI kaartblad omvat zodoende 128 tiles.

  • Mozaiek van 3 landsat TM beelden gebiedsdekkend voor Vlaanderen en gebruikt voor aanmaak van bodemgebruikskaart op niveau Vlaanderen. TM5 Pad 199, vlottend kwartbeeld 19.08.95 (Fucino) TM5 Pad 198, vlottend beeld 12.08.95 (Kiruna) TM5 Pad 197, vlottend kwartbeeld 05.08.95 (Fucino)

  • Tijdens het groeiseizoen van de jaren 2002 en 2003 werd voor het volledige Vlaamse grondgebied een Zeer Hoge Resolutie IKONOS satellietbeelden bedekking aangemaakt. Deze dataset geeft een overzicht van de omtrekken van de originele IKONOS beeldscenes die hiervoor aangewend werden, inclusief hun opname karakteristieken. Uit de originele beeldscenes werd de dataset “IKONOS satellietbeelden, opname 2002-2003 (AGIV-product)” afgeleid. Daarvoor werd achtereenvolgens een orthorectificatie, een colour balancing en een dynamic range adjustment (DRA) en een mozaiekering uitgevoerd. Vervolgens werden uit deze aangemaakte mozaïeken de beeldtiles versneden. Meer informatie over de pre-processing van de originele beeldscenes kan gevonden worden in de technische tekst die meegeleverd wordt bij bestelling van de data.

  • LANDSAT-gegevens met 6 klassen (bossen, water, 2 types agglomeraties, open ruimte, industrie).